• “Rater sese misti hese takao chokh khule
  Notun aloy notun bhore dukkho jabe bhule
  Jhilmiliye hasbe abar, andhar hobe sesh
  Ese geche Notun Bochorer notun SMS !
  SUBHO NABABARSHA !!”
 • Dingoli jamoni houk thik e jai kata,
  Tobe bolo lav ki porono sriti geta,
  A Bochore puran houk tur sokol aasa,
  New Year a Tur jonna ata e kori Prottasa.
 • Noton bochor asok niya noton noton aasa
  Prithibite choriya dik sudue valobasa.
  Hana hani,Vedavad sob kichu voli
  Aso soba mila misa Sot potha choli.
  Sobaika New Year ar Soveccha.
 • “Dingoli jamoni houk thik e jai kata,
  Tobe bolo lav ki porono sriti geta,
  A Bochore puran houk tur sokol aasa,
  New Year a Tur jonna ata e kori Prottasa
  Happy New Year 2018 SMS in Bengali”
 • “Pleasure Jonna Aanta Par Ahaz Thaks Tara,
  Tui Bolla Bachta Par Oxyzen Chara,
  Prithibi Takeo Lutate Par Bondo Turi Pai,
  Abar Tuie Bol AVAB Koto S Mittha Bola Jai!”
 • Tur jonna aanta pari akas thaka tara,
  Tui bolla bachta pari oxyzen chara,
  Prithibi takeo lutate pari bondo turi pai,
  Abar tuie bol avaba koto r mittha bola jai!!
 • “Aj Dukkho Vular Din,
  Aj Mon Hobe Je Rongin,
  Aj Pran Khule Shudu Gan Hobe,
  Aj Sukh Hobe Simahin,
  Tar Ektai karon.
  Aj Bangla Noboborsher Protom Din.
 • Notunn Bochorer Notuun Surjho Boye anuuk Apnar Anondo
  Notuun Bochorer Notuun Aloo Jiibon Hok Shobar Dhonno
  Notun Bochorer Notun Asha Shobai Mile Badho Sukher Basa
  “Happy New Year 2019”

Related Topic
Happy New Year Status For Girlfriend
Happy New Year Status For Girlfriend
Happy New Year images 2019

Leave a Comment